Disclaimer

Hoewel wij altijd proberen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, geven wij geen garantie dat de aangeboden informatie op onze internetsite juist, volledig of actueel is. Beslissingen door gebruiker op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Wij werken met Informatie van derden betreffende producten en diensten. ​RVS-woonwinkel kan niet garanderen dat www.​​RVS-woonwinkel.nl foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wanneer ​​RVS-woonwinkel hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat ​​RVS-woonwinkel de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ​​RVS-woonwinkel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. Informatie op dergelijke internetsites, is door ​​RVS-woonwinkel niet geverifieerd. Voor het inloggen op de website van ​​RVS-woonwinkel wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in de ‘Uw Dashboard’ van ​​RVS-woonwinkel. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot het ledengedeelte van de website van ​​RVS-woonwinkel.nl. Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.